Arbeidsvraagstukken

De sleutel tot succes is je verantwoordelijkheid in eigen hand nemen én samenwerking.

Tijdens HR-Transities adviseer én implementeer ik onder andere bij reorganisaties, fusies / overnames en outsourcing.

 

Als MfN-registermediator bemiddel ik bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers, bestuurders en ondernemingsraden en/of vakbonden en leden van maatschappen of andere samenwerkingsverbanden.

                                     registermediator.png                 

Voor mijn profiel, klik op:

                                                 linkedin.png

 

Dr Rob janse

Rob Janse heeft de unieke combinatie van bevlogenheid, deskundigheid, analytisch vermogen (hard als het moet), verbindende kwaliteiten (met het hart als het kan), onafhankelijkheid en inlevingsvermogen.

 


Arbeidsmediator 

 

Arbeidsconflicten kunnen overal voor komen: binnen directies en (management-) teams, tussen collega’s, tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen bestuurder en ondernemingsraad en/of vakbonden of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.

 

Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn een gebrek aan waardering, tijdgebrek, onduidelijkheden over taken/verantwoordelijkheden, miscommunicatie, botsende ego's, onduidelijke organisatiestructuur en arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

 

Denk bijvoorbeeld ook aan:

 

 • De impact van een (ongewilde) beëindiging van een arbeidsovereenkomst op alle betrokkenen (exit mediation);
 • Conflicten die kunnen ontstaan tijdens trajecten met arbeidsongeschikte medewerkers, bijvoorbeeld wanneer de re-integratie stokt;
 • De gevoeligheden na melding van intimidatie;
 • Meningsverschillen tussen de directie en de ondernemingsraad tijdens art. 25 of 27 WOR procedures;
 • De spanningen tussen arbodienst, werkgever en werknemer en in de relatie met UWV.

 

Bekend met de communicatieve hobbels én de wettelijke kaders die zich bij conflictbemiddeling kunnen voordoen, bemiddel ik als MfN-registermediator: ontspannen, faciliterend, onpartijdig, onafhankelijk, onder strikte geheimhouding en op basis van volledige autonomie van alle betrokkenen bij het nemen van hun beslissingen. 

 

Als MfN-registermediator en ervaren HR-Transitie professional weet ik waar betrokkenen tegenaan kunnen lopen. Ik begeleid hen: rust brengend, to-the-point en met humor.

 

Klik hieronder voor mijn webpagina bij

 

 

 

rotterdam.png

 

 

 

Meer informatie gewenst? Vraag de Mediation brochure aan met een toelichting over:

 

 • De rol van de mediator
 • Het verloop van het mediationproces
 • Wat als mediation niet tot een oplossing leidt
 • Mediation is anders dan bemiddeling
 • Toelichting op de mediationovereenkomst

 

+31(0)6.23.36.85.61

 

Klik hieronder voor de reglementen en modellen waaronder een MfN-registermediator werkt. Deze zijn opgesteld door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM, beheerder en uitvoerder van het MfN-register):

 

 

MFN Register Mediator

Door zijn ervaring is Rob Janse als arbeidsmediator een baken van rust, het oog van de storm.

HR-Transitie professional

Bij reorganisaties die volgen uit bijvoorbeeld fusies, overnames en outsourcing kan bij advisering én implementatie zich het volgende voor doen:

 • CAO onderhandelingen;
 • Het opstellen en onderhandelen van Adviesaanvraag en Sociaal Plan;
 • Het aanpassen van (organisatie-) cultuur en structuur;
 • Het opstellen en realiseren van organisatie ontwikkelingsplannen;
 • Het adviseren over en implementeren van een 'bevlogen' en 'vitale' organisatie door:
  • mobiliteit (in- , door- en uitstroom);
  • ontwikkelen van competenties van medewerkers;
 • Het aanpassen of toevoegen van een HR-paragraaf aan de organisatiestrategie en de omzetting daarvan in een HR-businessplan en HR-jaarplan;
 • Het adviseren t.a.v. bezetting van senior management posities.

Als MfN-registermediator en ervaren HR-Transitie professional weet ik door mijn (internationale) ervaring hoe dit te realiseren.

 

 

Transitie professional

Rob Janse is mijn trusted advisor. Ik bespreek met hem mijn arbeidsvraagstuk, laat mij door hem ondersteunen bij het oplossen ervan en ik beveel hem dan ook zeker aan bij anderen.

Je verantwoordelijkheid in eigen hand nemen én samenwerking is de sleutel tot succes.

Door nieuwsgierigheid, ontplooiingskansen, regelruimte, inspraak en keuzevrijheid te stimuleren en door vertrouwen, steun en feedback te geven.

Met een nuchtere, leergierige, gelijkwaardige en betrokken kijk op de wereld stimuleer ik mijn omgeving om eigen talenten te herkennen en samen met anderen te gebruiken. Hierdoor bedenken en realiseren mensen betere oplossingen in complexe situaties.

Mijn (inter-) nationale HR directie- en toezichthoudende-ervaringen bij diverse organisaties - van MKB tot Corporate - hebben mij geleerd dat hierdoor de bevlogenheid toeneemt, de vermoeidheid afneemt en de productiviteit stijgt.

Contact 

+31(0)6.23.36.85.61

Kantoorlocatie: Schiedam