Arbeidsvraagstukken

Door zijn unieke ervaring is Rob Janse als begeleider bij conflicten over arbeidsvraagstukken een baken van rust in het oog van de storm.

Bij een verschil van inzicht over een arbeidsvraagstuk begeleid ik werknemers bij het bereiken van een oplossing waarbij zowel de arbeidsrechtelijke áls emotionele aspecten aan bod komen.

Een uniek aanbod!          

Mijn drijfveren? Samenwerking en je eigen verantwoordelijkheid nemen.

Bel voor een gratis intake van 30 minuten.

Contact

06.23.36.85.61

linkedin.com/in/mrrobjanse/

Kantoorlocatie: Schiedam 

 

Zie hieronder mijn artikelen zoals geplaatst op LinkedIn.

Strategische personeelsplanning in de huidige stilte voor de storm
Ontslag op staande voet
Een 'thuiswerkrecht' tijdens de Coronacrisis?
Het is mei dus we krijgen vakantiegeld.
FNV: ontslagvergoeding doorschuiven is 'wereld op zijn kop'. Is dat zo?
Artikel 653 BW: concurrentiebeding of -onding?
Arbeidsongeschiktheid: een juridisch en emotioneel mijnenveld?
CAO afspraken: draagvlak?
Dr Rob janse

Rob is bevlogen, deskundig, analytisch, verbindend en onafhankelijk. Hard als het moet en met het hart als het kan.

Conflicten over arbeidsvraagstukken leiden mogelijk tot

  1. ontslag,
  2. op non-actiefstelling of schorsing,
  3. onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst, inclusief de hoogte van de ontslagvergoeding,
  4. discussies over toepassing van een concurrentiebeding,
  5. verschil in interpretatie over de geldende arbeidsvoorwaarden of
  6. situationele arbeidsongeschiktheid.

Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn reorganisaties, onduidelijkheden over taken/verantwoordelijkheden, miscommunicatie, botsende ego's, een gebrek aan waardering, onduidelijke organisatiestructuur en verschil in interpretatie van geldende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. En ook al heb je gelijk, het betekent niet altijd dat je dit ook vanzelf krijgt. 

Als je een conflict hebt met je werkgever wil je deskundig, snel en betrouwbaar geholpen worden. Dergelijke conflicten hebben een grote impact: het gaat vaak over je ‘bestaansrecht’. Wat gebeurt er met mijn huis als ik geen baan meer heb? Je eigenwaarde staat op het spel.  

Wat nu?

Samen werken we aan een aanvaardbare oplossing, zoals:

  1. Onderhandelen over en overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst;
  2. Duidelijkheid over een concurrentiebeding of een terugbetalingsclausule van een opleiding;
  3. In gesprek blijven wanneer de re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid stokt en spanningen in de relatie met UWV, arbodienst, werkgever en werknemer oplopen.

Waarom met mij?

Je kiest dan niet voor de doorgaans één-dimensionale ondersteuning van een advocaat of een psycholoog. Door mijn unieke gecombineerde ervaring bij arbeidsrechtelijke én emotionele conflictbegeleiding ben ik in staat om je vanuit verschillende invalshoeken op de juiste wijze te helpen. 

Als jurist, met ruim 30 jaar werkervaring als HR transitie directeur bij onder andere DELTA / PZEM, TaTa Steel, van Gansewinkel Groep, PepsiCo, Kenteq, KPN, Billiton en European Patent Office ben ik bekend met de communicatieve hobbels (van 2016-2019 als MfN register mediator) én de wettelijke kaders die zich bij conflicten kunnen voordoen (Specialist Arbeidsrecht, in december 2019 geslaagd voor de geaccrediteerde Post-HBO/WO opleiding van AN-i). Ik weet, ook uit eigen ervaring waar je dan tegenaan loopt, wat een dergelijk conflict met je doet en hoe je het oplost. 

Mijn werkwijze is direct en to-the-point. Samen analyseren wij onder strikte geheimhouding wat er aan de hand is. Ik luister en benoem man en paard, creëer helderheid, breng rust en adviseer over de mogelijke acties die we kunnen nemen en de gevolgen ervan. Daarmee komt er licht aan het einde van de tunnel, komt de ontspanning terug en nemen we de angel uit het conflict. Zo ben je in staat om weloverwogen keuzes te maken en neem je de regie weer in eigen hand.

Bel voor een gratis intake van 30 minuten.

Mocht je besluiten om samen aan de slag te gaan, dan leert mijn ervaring dat mijn kosten, vaak als onderdeel van de te maken afspraken, worden betaald door je werkgever.